Kullanıcı Adı:

Parola:
Parolamı Unuttum
 •  
 • Abdullah Kansu, Teşekkürler...
 • Tevfik ÖZLÜ, Akciğer TV ile Asistan e-Okulunun yazılımını yapan KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) UZEM'in (Uzaktan Eğitim Merkezi) genç ve becerikli kadrosunu kısa zamanda başardıkları güzel işten dolayı kutluyor ve ayırdıkları zaman ve emek için teşekkür ediyorum....
 •  
 

E-Okul Modülleri

 • 1. MODÜL: Solunumsal Semptom ve Bulgular
 • 2. MODÜL: Akciğer Fonksiyon Testleri
 • 3. MODÜL: Torasik Görünteleme Yöntemleri
 • 4. MODÜL: Bronkoskopi:
 • 5. MODÜL: Plevral Girişimler
 • 6. MODÜL: Mikrobiyolojik ve Allerji Testleri
 • 7. MODÜL: Perioperatif Akciğer Sorunları ve Preoperatif Akciğer Değerlendirmesi
 • 8. MODÜL: Havayolu Hastalıkları
 • 9. MODÜL: Torasik Tümörler
 • 10. MODÜL: Alt Solunum Sistemi Enfeksiyonları
 • 11. MODÜL: Tüberküloz
 • 12. MODÜL: Pulmoner Vasküler Hastalıklar
 • 13. MODÜL: Mesleki ve Çevresel Hastalıklar
 • 14. MODÜL: Diffüz Parankimal (İntertisyel) Akciğer Hastalıkları
 • 15. MODÜK: İatrojenik Hastalıklar
 • 16. MODÜL: Akut Hasar
 • 17. MODÜL: Solunum Yetmezliği
 • 18. MODÜL: Plevral Hastalıklar
 • 19. MODÜL: Göğüs Duvarı ve Diafragma dahil Solunum Kasları Hastalıkları
 • 20. MODÜL: Tümör dışı Mediastinel Hastalıklar
 • 21. MODÜL: Sistemik / Akciğerdışı Hastalıkların Plöropulmoner Tutulumları
 • 22. MODÜL: Genetik ve Gelişimsel Bozukluklar
 • 23. MODÜL: Solunumsal Hastalıklar ve Gebelik
 • 24. MODÜL: Yaşlılık ve Akciğer
 • 25. MODÜL: Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım
 • 26. MODÜL: Alerjik (IgE Aracılıklı) Solunum Hastalıkları
 • 27. MODÜL: Eozinofilik Akciğer Hastalıkları
 • 28. MODÜL: Uykuda Solunum Bozuklukları
 • 29. MODÜL: İmmün Eksiklik Hastalıkları
 • 30. MODÜL: Nadir Akciğer Hastalıkları
 • 31. MODÜL: Diğer Girişimsel İşlemler
 
 

 
Bu proje için teknik alt yapı ve destek Karadeniz Teknik Üniversitei Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlanmaktadır.